Wieczór poetycko – muzyczny Mirelli Hinc i Janusza Pierzaka