Wieczór poezji „mocno nielirycznej” Izabeli Łaskawskiej